Møder og konferencer

Posted by on august 29, 2013 in Indendørs | 0 comments

Møder og konferencer

Vi havde et stormøde med samtlige virksomhedens medarbejdere forleden dag. Baggrunden var, at virksomhedens ejer, som er en enkelt person, i et stykke tid har puslet med en tanke om, at han måske ville flytte hele firmaet fra vores nuværende domicil på Fyn til et sted i hovedstadsområdet.

Det er længe siden, at han luftede tanken for de øvrige ledere og mig selv – jeg er salgschef i virksomheden. Derfor har jeg haft god tid til at vende og dreje problematikken i hovedet, og for mig personligt er jeg endt med at mene, at vi bør blive her på Fyn.

Det har jeg også nævnt for min chef, som er enig med mig i, at der er en væsentlig risiko for at miste en del af vores trofaste medarbejdere, hvis vi flytter virksomheden. Vi har en temmelig højt specialiseret produktion, som næsten udelukkende går til eksport, og jeg er nervøs for, at det kan ramme produktionen af vores værktøjer af meget høj kvalitet, hvis vi skal have for stor udskiftning i medarbejderstaben.

Omvendt må jeg erkende, at stort set alle vores kunder fra udlandet har problemer med at komme til møder med os, fordi det er tidskrævende at tage helt til Fyn, når man er landet med et fly i København. Hidtil har jeg kunnet løse problemet ved at sørge for individuel transport af vores kunder fra lufthavnen og til vores virksomhed midt på Fyn.

I de fleste af tilfældene har vores kunder reelt ikke behov for at komme på selve virksomheden, så jeg har fostret den tanke, at vi måske kunne leje os ind på nogle mødelokaler i København, som vi kan bruge, når vi skal modtage vores kunder til en eller anden forhandling.

Men inden jeg præsenterede min chef for den ide, ville jeg selvfølgelig klæde mig ordentligt på til at kunne besvare de spørgsmål, han helt sikkert ville stille til sådan et forslag. Om ikke andet ville han i hvert fald spørge, hvad sådan nogle konferencelokaler i København vil indebære af udgifter for os, ligesom han helt sikkert ville udfritte mig om fordele og ulemper ved sådan en ordning.

Så da jeg et par dage før vores stormøde med alle medarbejderne præsenterede ham for ideen, kunne jeg underbygge den med sandsynlige priser på lokaler holdt op mod besparelsen ved at fragte vores udenlandske kunder fra lufthavnen til Fyn.

Mine beregninger viste stort set balance, men for vores kunder vil det være en stor fordel at slippe for turen til Fyn, for så kan de i mange tilfælde nøjes med at bruge en enkelt dag på at mødes med os.

Et andet aspekt er så, at vi også kan bruge sådan en lokalitet som kursuslokaler i København, når vi fra tid til anden skal instruere vores kunders teknikere i at betjene et eller andet stykke nyudviklet værktøj. I den sammenhæng er der mange penge at spare, fordi det ofre drejer sig om en halv snes teknikere ad gangen.

På stormødet sagde de fleste af medarbejderne nej til at flytte, så det hele ender sikkert med min løsning. Og mon ikke Christian Riiber kan hjælpe os med at finde det helt

Disclaimer

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.